En Yaygın Dört İşletme Biçimi Türü Nelerdir?

Bir iş kurmadan önce, o işletmenin hangi formatı almasını istediğinize karar vermelisiniz. Amerika Birleşik Devletleri'nde kar amacı güden işletmelerin dört temel biçimi vardır ve her birinin avantajları ve dezavantajları vardır. Kararınızın, kendi kişisel varlıklarınızı ticari varlıklardan ayırma beceriniz, sermaye artırma kabiliyetiniz, vergileriniz ve satın alındığında veya satıldığında şirketin elden çıkarılması veya devredilmesi üzerinde önemli etkileri olabilir.

Tek Sahibli İşletmeler için Şahıs Şirketleri

Tek mal sahibi, tek mal sahibi işletmeler için varsayılan seçenektir. Başka bir seçim yapmazsanız ve yalnızca bir sahibiniz varsa, otomatik olarak tek malik olursunuz. Tek mal sahibi olmanın avantajı basitliğidir - ek dosyalama veya kayıt tutma gerektirmez, ancak IRS vergi amaçlı muhasebe kayıtlarını tutmanızı isteyecektir.

Şahıs şirketi formatının en büyük dezavantajı kişisel sorumluluktur. İşletmeniz aleyhine açılan tüm davalarda sınırsız sorumluluğunuz vardır. Bir iş veya hukuki ihtilaf varsa ve bir dava ile aleyhinize bir kararınız varsa şahsen sahip olduğunuz her şeyi kaybedebilirsiniz.

İki veya Daha Fazla Sahip Arasındaki Ortaklıklar

Ortaklıklar, iki veya daha fazla sahip arasındaki ortak girişimlerdir. Ortaklıklar sınırlı veya genel olabilir. Genel bir ortaklıkta, her iki ortak da işletmeye karşı tüm iddialardan tamamen sorumludur. Sınırlı bir ortaklıkta, bir veya daha fazla genel ortağınız olacak ve geri kalanı sınırlı ortaklar olacaktır.

Genel ortağın potansiyel olarak sınırsız kişisel sorumluluğu vardır; Limited ortakların sorumluluğu şirkete yaptıkları katkı ile sınırlıdır. Bununla birlikte, sınırlı ortaklar, firmanın günlük yönetiminde yer alamazlar. Bunu yaparlarsa, sınırlı ortak olma korumalarının kaldırılma riski vardır.

Ayrı Bir Yasal Kimliğe Sahip Şirketler

Şirketler hukuka göre ayrı tüzel kişilerdir. Sahiplerinden ayrı ve farklı bir yasal kimlikleri vardır ve sahipler, şirket aleyhindeki iddialardan genellikle mali olarak sorumlu tutulmazlar. Alt Bölüm S şirketleri, şirket düzeyinde vergilendirilmez; bunun yerine, karları hissedar beyannamelerine aktarılır ve hissedar düzeyinde vergilendirilir. S şirketlerinin de hissedar olabileceği konusunda katı sınırlamaları vardır. 100'den fazla hissedarınız olamaz ve bunlar ABD vatandaşı veya vatandaşı olmalıdır.

C şirketleri bu kısıtlamalara sahip değildir, ancak temettüleri yatırımcıya aktarmadan önce şirket düzeyinde gelir vergisi öderler. Buna "çifte vergilendirme" denir ve C-şirketlerinin bir dezavantajıdır. Bununla birlikte, C şirketleri, büyümeyi planlayanlar ve hisse senedi çıkararak büyük miktarda sermaye toplama özgürlüğüne sahip olmak isteyenler için en iyi seçim olabilir.

Sınırlı Sorumlu şirketler

Limited şirketler, ortaklıklar ve şirketler arasında bir geçiştir. Federal yasaya göre yasal statüleri yoktur, ancak eyalet yasaları sahiplerine önemli ölçüde sınırlı sorumluluk sağlamalarına izin verir. Ayrıca gelir vergisi beyannamelerini doldurmak için nasıl davranılacağını da seçebilirler.

LLC üyeleri, işletmelerinin bir S şirketi veya ortaklık olarak değerlendirilmesini seçebilirler. Tek üye LLC'ler, gelir vergisi amaçlarıyla tek mal sahibi olarak muamele görmeyi seçebilirler.