Aileye Ait Şirket Nedir?

Adından da anlaşılacağı gibi, bir aile şirketi, öncelikle veya yalnızca aile üyelerinin sahip olduğu bir işletmedir. Bir işletme büyüdükçe, işi yalnızca aile üyelerini kullanarak yürütmek zor olabilir ve halka açık şirketler, işletmeyi kuran aile üyelerinin önemli kontrolünü kaldırabilir. Sonuç olarak, bir aile şirketi çok çeşitli yapılara sahip olabilir.

Yönetmelik ve Ana Sözleşme

Özel bir şirket için, ana sözleşme ve tüzük, mülkiyet yapısı hakkında önemli bilgiler verir. Bazı şirketler, işletmenin aile içinde kalmasını zorunlu kılarken, diğerleri sadece yönetim kurulunda hizmet vermek veya işi yürütmek için yalnızca aile üyelerini aday gösterir. Şirketiniz halka açılırsa, karar verme sürecini yönetim kurulunuz yönetecektir ve aile üyelerinin yönetim kurulunuzun tamamını veya bir bölümünü oluşturmasını zorunlu kılan tüzükler oluşturmak, aile kontrolünü elinizde tutmanıza yardımcı olabilir.

Sahip-Operatör

Birçok küçük aile şirketi, bir sahip-operatör modeli kullanır. Bir mağaza sahibi, müdürü olarak hizmet verebilir ve çocuklarını, kardeşlerini veya eşini işletme içinde çeşitli roller üstlenmeleri için işe alabilir. Bu modelle, aile, işletmenin günlük operasyonları ve yönetimi üzerinde önemli bir kontrol sağlarken sahipliğini korur.

Çoğunluk hissedarı

Ailelerin, şirket halka açılsa bile, ailenin mülkiyetini elinde tutmasını sağlamanın bir yolu, aile dışı üyelerin kullanabileceği hisse sayısını sınırlamaktır. Örneğin, ailenin kendisi veya tek bir aile üyesi şirket hisselerinin yüzde 52'sini elinde tutabilir, böylece aileye iş üzerinde geniş kontrol ve yönetim kurulu toplantılarında veto hakkı verebilir.

Yönetim Kurulu Kontrolü

Bir şirket ister kamu ister özel olsun, aile şirketleri, ailenin yönetim kurulu üzerinde önemli bir kontrol sahibi olmasını sağlar. Bazı şirketler yönetim kurulunun öncelikle aile üyelerinden oluşmasını şart koşar. Diğerleri, en az bir aile üyesinin yönetim kurulunda oturmasını veya yönetim kurulunun aileye düzenli raporlar vermesini zorunlu kılar.