Yüksek-Düşük Metotlu Muhasebenin Avantaj ve Dezavantajları Nelerdir?

Sabit ve değişken giderler, muhasebeci için farklı şeyler ifade eder. Sabit giderler yıl boyunca toplamda değişmeden kalır. Üretim arttıkça bu giderler azalır. Birim başına değişken giderler değişmeden kalır. Satışlar arttıkça değişken maliyetler artar. Muhasebeciler, sabit ve değişken giderleri yüksek-düşük yöntemiyle ayırır. Bu yöntemin doğasında çeşitli avantajlar ve dezavantajlar vardır.

Çoklu Adımlar

Yüksek-düşük yönteminin bir başka dezavantajı, bu analizi gerçekleştirmek için gereken adım sayısıdır. Muhasebeci, analiz edilen harcama ve faaliyet birimi ile ilgili olarak aylık veri toplamalıdır. Muhasebeci, her veri kümesini listeler ve yüksek ve düşük değerleri tanımlar. Bu değer kümeleri arasındaki farkı hesaplar. Aktivite birimi başına maliyeti veya değişken aktiviteyi hesaplamak için dolar cinsinden farkı aktivite farkına böler. Toplam değişken maliyeti hesaplamak için, birim başına değişken maliyeti faaliyet sayısıyla çarpar. Sabit maliyeti belirlemek için toplam değişken maliyeti toplam maliyetten çıkarır. Her ek adım, hata olasılığını artırır.

Tahmin

Yüksek-düşük yönteminin bir dezavantajı, sonuçların kesin sayılar değil tahminler olmasıdır. Her ay sabit giderlerin dolar tutarını tam olarak bilmesi gereken bir muhasebeci, doğrudan bir satıcıyla görüşmelidir.

Gayri Resmi Analiz

Yüksek-düşük yönteminin bir avantajı, gerekli formalite eksikliğidir. Muhasebeci, aylık harcamalardan ve faaliyet düzeyinden gelen verileri kullanarak bu sayıları analiz edebilir. Sabit giderleri veya birim başına değişken oranı belirlemek için şirket dışından kimseyle iletişime geçmesine gerek yoktur.

Sınırlı Veriler

Bu yöntemin diğer bir avantajı, sabit ve değişken maliyetleri hesaplamak için yalnızca iki sayı kümesi gerektirmesidir. Bunlar, aktivite seviyesini ve toplam maliyeti içerir. Muhasebeci, toplam maliyet tutarını elde etmek için hesabın finansal işlemlerini birkaç ay boyunca inceler. Aynı aylar için aktivite seviyelerini belirlemek için departman kayıtlarını inceler. Bu iki yerden veri topladıktan sonra muhasebeci, analizi gerçekleştirmek için ihtiyaç duyduğu tüm bilgilere sahip olur.