Patent ve Telif Hakları Nasıl Lisanslanır

Bir patente sahip olmak size değerli mülkiyet hakları verir. Federal patent yasası kapsamında, patentli buluşunuzu Amerika Birleşik Devletleri ve bölgelerinde yapmak, kullanmak veya satmak için münhasır hakka sahipsiniz. Ayrıca başkalarına buluşunuzu yapma, kullanma veya satma izni veren patent lisans anlaşmalarından telif hakkı alma hakkına sahipsiniz. Telif ücretlerinin ödenmesi de dahil olmak üzere, bir patent lisans sözleşmesinin koşulları, siz ve lisans sahipleriniz arasında bir müzakere konusudur.

Lisans Fırsatlarını Değerlendirme

Patent lisanslama fırsatlarınız, özel durumunuza bağlıdır. Örneğin, icadınızı üretmek veya pazarlamak için sermayeniz yoksa, patentinizi pazarlanabilir bir ürüne dönüştürmek için gerekli sermayeye sahip uygun yatırımcılar bulmanız gerekecektir. Bir sermaye yatırımı karşılığında yatırımcıların patentinize ilişkin haklarını vermek için bir lisans sözleşmesi kullanılabilir. Ürününüzü halihazırda üretiyor ve pazarlıyorsanız, ancak başka bir şirketle patent anlaşmazlığı yaşıyorsanız, anlaşmazlığı çözmek için bir patent lisansı kullanılabilir. Lisanslama fırsatlarınızı değerlendirmek en iyi, sektörünüzdeki patent lisans anlaşmaları hakkında bilgi sahibi olan iş profesyonelleri ile birlikte yapılır.

Lisans Müzakerelerine Hazırlanma

Patent lisans anlaşmanızın şartlarını müzakere etmeden önce, müzakerelerin nasıl yürütüleceğine ilişkin parametreleri belirleyin. Öncelikli husus, gizlilik ve ifşa etmeme anlaşmasının kullanılmasıdır. Bu, patent haklarınızı ihlal etmek için müzakereler sırasında ifşa edilen bilgileri kimsenin kullanmasını engeller. Ayrıca müzakere edilecek lisansın kapsamını da belirlemelisiniz. Örneğin, tüm patent haklarınızı lisanslayabilir veya bu hakları üretim veya satış gibi belirli alanlarla sınırlandırabilirsiniz. Ruhsat ve coğrafi alan için sürenin uzunluğu, dikkate alınması gereken ek sınırlamalardır. Müzakerelerin süresiz olarak devam etmesini önlemek için, bir lisans sözleşmesi imzalamak için bir zaman çerçevesi belirleyin.

Lisans Sözleşmesinin Müzakere Edilmesi

Bir patent lisans sözleşmesi, esasen, lisans sahibinize telif hakkı ödemeleri karşılığında dava açmama vaadidir. Bir patent lisans sözleşmesi için belirli bir form gerekmemekle birlikte, bunu hazırlamak için deneyimli bir patent vekilinin hizmetlerini kullanmalısınız. Sözleşme, lisansladığınız hakların kapsamını açıkça tanımlamalıdır. Lisansın kapsamı ne kadar dar olursa, sahip olduğunuz haklar o kadar fazla olur ve başkalarına lisans verebilirsiniz. Kısmen mevcut patentinize dayanan yeni bir buluşta gelecekteki haklarınızı koruyan hükümleri her zaman sözleşmeye dahil edin.

Patent Lisansı Telif Hakları

Patent lisans sözleşmenizin önemli bir parçası, lisans sahibinizin patentinizi kullandığınız için size telif ücreti ödeme yükümlülüğüdür. Uygun telif ücreti miktarının belirlenmesi, sektörünüzdeki bir patent lisansı uzmanına danışmayı gerektirir. Telif bedelleri, tipik olarak patentinizi kullanan ürünlerin brüt satışlarının bir yüzdesidir. Her bir durumun ayrı ayrı değerlendirilmesi gerekmesine rağmen, patent lisanslarından elde edilen telif ücretleri genellikle brüt satışların yüzde 3 ila 6'sıdır. Bununla birlikte, bazı patent lisansı telif ücretleri kanunla belirlenir. Örneğin, WiFi yongaları gibi belirli teknolojileri kullanmak için gerekli olan patentler "standart temel patentler" olarak kabul edilir ve telif oranları makul olmalı ve ayrımcı olmamalıdır. Patent sahibi ve lisans sahibi telif ücreti üzerinde anlaşamazsa, telif hakkı miktarına mahkeme karar verebilir.