Anket Sonuçlarının Tablosu Nasıl Oluşturulur

Bir anket yapmak, karar verme ve gelecek planlamaya yardımcı olabilecek anlamlı bilgiler elde etmenin nispeten kolay ve ucuz bir yolu olabilir. Anket çevrimiçi yapılırsa, sonuçlar otomatik olarak tablo haline getirilecektir, ancak verileri analiz etmek için kağıt anketlerin tablo haline getirilmesi gerekir. Kendi küçük işletmenizi yönetiyor olsanız bile, anket sonuçlarını tablo haline getirme sorumluluğuyla karşı karşıya kalabilirsiniz. İşlem manuel olarak yapılabilse de, bir bilgisayar elektronik tablosu kullanmak daha az zaman alır.

Manuel Tablolama

1

Sütun ve satırlardan oluşan bir grafik oluşturmak için bir cetvel kullanın.

2

Satırları numaralandırın, böylece her biri, her anket katılımcısı tarafından verilen cevaplar için ayrılmalıdır.

3

Sütunları, her biri ankette sorulan her soruyu temsil edecek şekilde numaralandırın.

4

Birden fazla yanıtı olabilecek sorular için gerekirse ek sütunlar oluşturun. Örneğin, birden fazla yanıta izin veren sorular, her olası yanıt için bir sütun gerektirir.

5

Tamamlanan anketleri üst üste koyun ve ankette belirtilen belirli bir özelliğe göre sıralayın. Örneğin, cinsiyet kaydedilmişse, anketleri üç kümeye ayırın: biri kadınlar tarafından, biri erkekler için ve sonuncusu da cevap vermeyenler veya yanıtı belirsiz olanlar için.

6

Her gruptaki anketlerin sayısını sayın ve numarayı tabloya kaydedin. Örneğin, 100 anketten 67'si yanıtlayanların kadın olduğunu, 30'u erkek olduğunu ve geri kalanı cinsiyet belirtmediğini gösteriyorsa, bu sayıları belirtilen sütuna kaydedin.

7

Bu üç cinsiyet yığınını koruyun ve her bir yığını bir sonraki soruya verilen yanıtlara göre alt bölümlere ayırın. Her yeni yığındaki anket sayısını sayın ve sayıları çizelgenize kaydedin.

8

Ankette kalan sorular için 7. Adımı tekrarlayın.

Bilgisayar kullanmak

1

Excel gibi bir elektronik tablo programında yeni bir sayfa açın.

2

Satırlarınızı ve sütunlarınızı, her sütun ankette sorulan bir soruyu temsil edecek ve her satır, anketi yanıtlayan her bireyin verdiği yanıtlara ayrılacak şekilde ayarlayın.

3

Yanıtı kaydetmek için gereken tuş vuruşu sayısına karşılık gelecek şekilde sütunların genişliğini ayarlayın. Örneğin, cinsiyeti kaydederken, kadın için F, erkek için M veya bilinmeyen için U belirtmek için bir tuş vuruşunun genişliği yeterlidir. Cevapta kelime veya kelime öbekleri olan sorular daha geniş sütunlar gerektirir.

4

Sırasıyla anket numaralarını ve soru numaralarını belirtmek için satırları ve sütunları etiketleyin.

5

Tüm anketlerden rastgele sırayla bir yığın oluşturun; sıralama gerekli değildir.

6

İlk soru formundaki ilk sorunun cevabını uygun hücreye kaydedin; bu, elektronik tablonuzda sol üstteki hücre olacaktır.

7

Aynı satırda kalın ve ilk anketteki sonraki cevapları uygun sütunlara girin.

8

Tüm cevaplar kaydedildikten sonra anketi yığının en üstüne koyun. Sonraki anketteki cevapları elektronik tablodaki bir sonraki satıra kaydedin.

9

Son anketteki cevaplar kaydedilene kadar 8. Adımı tekrarlayın.