Yatırım Getirisini Nasıl Hesaplarım?

Yatırım getirisi, bir şirketin belirli bir yatırımda yüzde olarak ne kadar yaptığını gösterir. Bu, getirileri normalleştirir, böylece bir işletme, farklı maliyetleri olan iki farklı yatırımı karşılaştırabilir. Örneğin, bir şirketin 10 dolara mal olan ve 5 dolara dönen bir yatırımı ve 1.000 dolara mal olan ve 100 dolar dönen başka bir yatırımı varsa, 1.000 dolarlık yatırım daha fazla para kazandırsa bile, 10 doların daha iyi bir getirisi olur.

1

Yatırımın orijinal maliyetini ve yatırımın cari fiyatını belirleyin. Örneğin, Firma A, Firma B'den 100 $ 'a hisse satın alır. Yıl sonunda, Firma A'nın sahip olduğu hisse senedi 150 $ değerindedir.

2

Yatırımın orijinal maliyetini yatırımın cari fiyatından çıkarın. Örneğimizde, 150 $ eksi 100 $ 50 $ 'a eşittir.

3

2. Adımda hesaplanan sayıyı yatırımın orijinal maliyetine bölün. Örnekte, 50 $ 'ın 100 $' a bölünmesi 0,5 veya yüzde 50 yatırım getirisi anlamına gelir.