Tüketici Harcamasının Önemi

Ulusal ekonomiler, tüketici harcamaları ABD ekonomisinin en büyük itici gücü olan tüketici harcamaları ile birlikte tüketici, iş ve hükümet mali faaliyetlerinin bir karışımıdır. St. Louis Federal Rezerv Bankası'na göre, tüketici harcamaları 2020'nin ikinci çeyreğinde ABD ekonomisinin yaklaşık% 67'sini oluşturdu. Tüketiciler daha fazla para biriktirdiğinde, yatırım yaptığında veya borcunu ödediğinde, işletmeler daha düşük tüketici harcamaları yaşadığından, bu iyi alışkanlıklar ulusal ekonomi üzerinde olumsuz bir etkiye sahip olabilir.

Tüketici Harcama Türleri

Ekonomik piyasada çeşitli tüketici harcamaları bulunur. İhtiyaçlar, dayanıksız mallar, dayanıklı mallar ve lüks mallar tüketici harcama türleridir. İhtiyaçlar, bireylerin belirli bir yaşam kalitesini sürdürmek için ihtiyaç duydukları yiyecek, barınma ve giyimi temsil eder. Dayanıksız malların ömrü üç yıldan azdır; bunlara benzin, kağıt ürünleri ve ofis malzemeleri dahildir. Arabalar ve evler, üç yıldan fazla süren dayanıklı tüketim mallarına örnektir. Lüks öğeler arasında mücevherler, yüksek fiyatlı arabalar ve standart bir yaşam tarzı yaşamak için gerekli olmayan diğer öğeler bulunur.

Dayanıklı ve Lüks Mal Etkisi

Dayanıklı ve lüks mallarda tüketici harcamalarındaki önemli değişiklikler, küçük işletmeniz için önemli bir ekonomik gösterge olabilir. Örneğin, bu iki kategorideki tüketici harcaması artışları, genellikle hedef müşteriniz olabilecek yüksek gelire sahip bireylerden kaynaklanmaktadır.

Tersine, harcama düşüşleri daha düşük bireysel geliri veya tüketici güvenini gösterebilir. Bu harcama kategorileri, tüketici harcamalarının genişleyip genişlemediğini veya daraldığını belirlemenize yardımcı olabilir ve fiyatlandırma, ürün planlama veya envanter oluşturma ile planlar yapmanıza yardımcı olabilir.

Tüketici Güven Önlemleri

Tüketici harcamaları önemli bir ekonomik göstergedir çünkü genellikle bir ülkenin ekonomisindeki genel tüketici güveniyle çakışır. Yüksek tüketici güveni göstergeleri, genellikle ekonomik piyasada daha yüksek tüketici harcamaları ile ilgilidir. Tüketici güveni, hükümetlere ve işletmelere tüketici algısı üzerine bir analiz sağlar. Amerika Birleşik Devletleri'nde Konferans Kurulu, 5.000 hanede bir anket yaparak tüketici güvenini ölçer. Tüketiciler, Konferans Kurulu'nun tüketici güvenini hesapladığı birkaç soruya yanıt verir.

Projeksiyonların Faydaları

İşletmeler, arz ve talep ekonomik hesaplamalarında tüketici harcama verilerini kullanır. Arz ve talep tahminleri, işletmelerin en uygun tüketici fiyat noktalarında mal veya hizmet üretmesine yardımcı olur. Denge fiyatına ulaşabilen işletmeler, mevcut en yüksek kar marjına sahip maksimum miktarda mal satacaklardır. ABD Çalışma İstatistikleri Bürosu'na göre, tüketici harcama verileri şirketlerin ekonomik pazarda hangi ürünlerin en fazla değere sahip olduğunu belirlemelerine yardımcı oluyor. İşletmeler, karşılanmamış tüketici ihtiyaçlarını bulmak ve yeni ürünler geliştirmek için bilgileri de kullanabilir.

Harcama Verilerini İnceleme

Tüketici harcamaları, para veya maliye politikası, enflasyon, satın alma gücü ve mal arzı gibi birçok faktörün sonucudur. İş dünyası ve hükümetler, ekonominin genel sağlığını ölçerken bu diğer öğelerle ilgili ekonomik göstergeleri gözden geçirmelidir. Tüketici harcamaları ekonomide önemli bir rol oynasa da, bu diğer faktörler de kurumsal veya iş stratejileri oluşturan işletmeler için bilgi sağlayabilir.