Rekabetçi Pazarlama Kavramları

Pazarlamanın amacı, müşteri kazanmak ve böylece işletmeniz için daha fazla para kazanmaktır. Rekabetçi sektörlerde, benzer ürün veya hizmetler sunan tüm işletmelerin pazarlama çabalarıyla mücadele etmelisiniz. Diğer bir deyişle, rekabet avantajı sağlamalısınız. Aksi takdirde, diğer işletmeler işletmenizin kurucuları iken gelişecektir.

Rekabet avantajı

Pazarlama stratejinizin amacı rekabet avantajı sağlamak olmalıdır, yani işletmeniz aynı havuzdan sektörünüzdeki diğer işletmelerden daha fazla müşteri çeker. Rekabet avantajı, benzersiz bir ürün veya hizmetten kaynaklanabilir. Örneğin, işletmeniz rakiplerin taklit edemeyeceği yüksek kaliteli ürünler üretirse, rekabet avantajından yararlanırsınız. Veya işletmenizin patentli süreçler veya icatlar gibi tescilli yöntemlere veya malzemelere erişimi varsa, rakipler sizin belirgin avantajınızı alt edebilecek pazarlama stratejileri bulmakta zorlanabilir.

Üstün Pazarlama Kampanyaları

Üstün pazarlama kampanyaları aynı zamanda rekabet avantajları da yaratabilir. Örneğin, bir işletme tüketicileri ürününün diğerlerine kıyasla önemli avantajlar sunduğuna ikna edebilirse - yapmasa bile - o işletme daha fazla müşteri çekecek ve onları daha uzun süre elinde tutacaktır. Ürünler arasındaki farklılıkların çok fazla olmadığı sektörlerde, rekabetçi pazarlama teknikleri, işletmelerin rekabet avantajı yaratma ve sürdürme yollarının başlıca yoludur. Örneğin, birçok soda üreticisi tatlı içecekler üretebilir, ancak sadece birkaç üretici pahalı pazarlama kampanyaları yoluyla ürünlerinin cazibesini vurgulayarak liderlik statüsünü korumayı başarır.

Tüketicileri Hedefleme

Rekabet avantajı geliştirmek için pazarlamayı kullanmanın bir başka yolu, tüketicileri rakiplerinizden daha etkili bir şekilde hedeflemektir. Örneğin, benzer ürünlere ve pazarlama bütçelerine sahip, her biri aynı müşteri havuzu için rekabet eden iki işletme olduğunu hayal edin. Bir işletme, hangi demografinin ürününü kullanma olasılığının en yüksek olduğunu belirlemek için müşteri araştırması yaparsa, bu işletme pazarlama kampanyasını bu belirli müşterileri hedeflemesi gerektiğini bilir. Bu arada, diğer işletme, elde etme umudu çok az olan müşterileri hedefleyen reklam dolarlarını boşa harcıyor. Sonuç olarak, pazarlama araştırmasını kampanyasına dahil eden bir işletme, ürünü kendi içinde belirgin bir avantaj sağlamasa bile rekabet avantajı sağlar.

Fiyatlandırma

Ayrıca, ürünlerinizin rakiplerinizin sunduğundan daha düşük fiyatlarla mevcut olduğu gerçeğini pazarlayarak rekabet avantajı sağlayabilirsiniz. Bu, genellikle perakende mağazalar ve büyük ölçüde aynı ürünleri veya hizmetleri sağlayan diğer işletmeler tarafından kullanılan bir stratejidir. Fiyatlarınızı kalıcı olarak düşük tutmak mümkünse, rakiplerinizi işten çıkarmak için yeterince avantaj elde edebilirsiniz. Değiştirilmiş bir yaklaşım, fiyatlarınızı periyodik olarak düşürmektir - örneğin, bir günlük satışları duyurarak. Diğer seçenekler, rakiplerin kuponlarını onurlandıracağınızı veya belirli ürünlerde en düşük fiyatı garanti edeceğinizi duyurmaktır. Her iki teknik de rakiplerinizin pazarlama kampanyalarını etkisiz hale getirmeye ve müşterilerin diğer işletmelere yönelmesini önlemeye yardımcı olur.