Performans Eylem Planı Nasıl Yazılır

Birçok kuruluşta, insan kaynakları personeli, amirlere ve yöneticilere performans eylem planları yazmada yardımcı olur. Performans-eylem planları - bazen performans iyileştirme planları veya PIP'ler olarak anılır, performansı şirketin standartlarını karşılamayan çalışanlar için belirli hedefleri olan planlardır. Bir çalışanın düzenli performans değerlendirmesi, iyileştirme için önemli bir alan ortaya çıkardığında, performans eylem planı, çalışanın yoluna devam etmesine yardımcı olmak için ayrıntılı bir eylem planıdır.

1

Çalışanın performans değerlendirme sonuçlarını ve denetçinin değerlendirme dönemi için çalışanın performans değerlendirmesini hazırlamak için güvendiği dokümantasyonu gözden geçirin. Verimlilik günlüklerini, katılım kayıtlarını ve disiplin incelemelerini ve ayrıca çalışanın değerlendirme sürecinin bir parçası olarak tamamladığı tüm öz değerlendirmeleri toplayın.

2

Çalışanın iyileştirme alanlarını belirlemek için çalışanı değerlendiren süpervizöre danışın. Eksikleri şirketin performans standartlarına ve beklentilerine göre sınıflandırın. Örneğin, çalışan beklentileri karşılamak için gereken miktarda iş üretmiyorsa, bu eksikliği gidermek için performans eylem planının bir bölümünü kullanın. Benzer şekilde, çalışanın devamsızlığı izin verilen maksimum günleri aşarsa - Aile ve Tıbbi Yasanın izinli izinleri gibi kişisel veya tıbbi izinler hariç - bunu performans eylem planında ayrı olarak ele alın.

3

Her birine ayrı bir bölüm vererek çalışanın performansının düşük olduğu alanları listeleyin. Her performans alanını takiben, çalışanın performansını iyileştirmek için atması gereken belirli adımları açıklayın. Örneğin, ulaşması gereken bir gelir hedefi veya satış kotası olan bir satış temsilcisiyse, performans eylem planında başarılı olmak için ne gerektiği konusunda hiçbir belirsizlik bırakmamak için hedefi ölçün. Çalışanın daha iyi bir katılım kaydı elde etmesi gerekiyorsa, çalışanın amirini beklenmedik devamsızlıklar konusunda uyarmak için kullanması gereken süreci ve doktor notu gibi bir devamsızlıktan sonra işe dönmek için gerekli herhangi bir belge olup olmadığını açıklayın.

4

Çalışanın performansını yeniden değerlendirmek için takip tarihleri ​​belirleyin ve bunları plana dahil edin. Çalışanın gelişmesi için yalnızca 30 güne ihtiyacı olduğuna inanıyorsanız, kilometre taşlarını tartışmak ve her 10 günde bir ilerleme kaydetmek için takip toplantıları önerin. İyileştirmeye tanık olmak için 60 gün daha uygun bir zaman ise, çalışanla iki haftada bir takip toplantıları önerin.

5

Performans eylem planının hedeflerine ulaşamamanın sonuçlarını açıklayın. Belirli kilometre taşlarını karşılamamanın sonuçlarını belirtmek akıllıca olmayabilir. Bunun nedeni, bir çalışanın plandaki kilometre taşlarından bir veya ikisini karşılayamayacağı, ancak performans eylem planını parlak renklerle tamamlayabileceği düşünülebilir. Bu nedenle, genel performans hedeflerini karşılamamanın sonuçlarını ele alın. Ciddi durumlarda, genellikle işten çıkarılmadan önceki son adım olan bir performans eylem planıdır. Planın hedeflerine ulaşılamaması fesih ile sonuçlanacaksa, plan belgesinde bunu açıkça belirttiğinden emin olun.