Artımlı Kazanç Örnekleri

Artımlı kazançlar, bir şirketin yatırım kararlarına dayalı büyüme oranının bir göstergesidir. Texas Eyalet Üniversitesi'nden Jonathan Berk ve Peter Demarzo'ya göre, artan kazançlar, en iyi, satılacak yeni ürünler gibi bu yatırımların bir sonucu olarak bir firmanın kazançlarının arttığı miktar olarak tanımlanır. Bu kazançları bilmek, işletme sahiplerine, gelecekteki büyümeyi öngörmek için kullanılan gelirlerin ve maliyetlerin bir incelemesi olan artımlı analiz olarak bilinen bir tür finansal analiz yürütürken yardımcı olabilir.

Hesaplama

Artımlı kazançların hesaplanması oldukça basit bir hesaplamadır, ancak gelecekteki kazanç veya zararların doğru bir tahminini elde etmek için dahil edilmesi gereken birkaç farklı değişkeni içerir. İlk olarak, gelirden işletme giderleri ve amortismanın çıkarılmasıyla belirlenen, vergi öncesi işletme kazancını hesaplamanız gerekir. Oradan, vergilerden sonra işletme kazancını elde etmek için tahmini vergileri çıkarmak için ek bir hesaplama yapılır. Amortisman ilk hesaplamanın bir parçası olarak kabul edilse de, net nakit akışını belirlemek için geri eklenebilir, çünkü zamanla ortaya çıkan ve aynı anda olmayan bir giderdir.

Misal

Yeni bir ürünün tamamlanmasından elde edilen potansiyel geliri belirlemek için aşamalı analiz yapmaya karar veren bir teknoloji şirketi, ilk olarak ürünün satışlarından beklenen geliri tahmin edecektir. Öngörülen satışlar 500.000 $ olsaydı, işletme giderleri ve amortisman bu toplamdan çıkarılırdı. Maliyetler, araştırma ve geliştirme maliyetlerini, amortismanı, yeni ekipmanı ve yıllık genel masrafları içerebilir. Bu maliyetlerin toplamı 100.000 $ ise, o zaman vergi öncesi işletme kazancı 400.000 $ olacaktır. Tahminen yüzde 10 vergilerle, vergilerden sonra toplam 360.000 $ işletme kazancı için bundan 40.000 $ daha çıkarılması gerekecektir.

Birim maliyetleri

Artımlı kazançların bölünebilmesinin ve basitleştirilmesinin bir başka yolu da birim başına maliyetlerdir. Önceki örnekte satılan teknoloji 10 dolara satıldıysa, şirket bir yıl boyunca 36.000 birim satarak toplam 360.000 ABD doları gelir elde etmeyi bekler. Ürünün birim başına maliyeti, birim başına 2,78 ABD doları veya maliyetlerin 36.000 birime bölünmesiyle 100.000 ABD doları olur.

Kayıplar

Bir şirket için beklenen kayıplar, artan kazançların öngörüldüğü şekilde tahmin edilebilir. Örneğin, bir şirket yeni bir ürünün birim başına 25 ABD dolarına satılacağını öngördüyse, ancak birim başına maliyetin 25,75 ABD doları olduğunu gördüyse, negatif kazanç potansiyeli veya 0,75 ABD doları değerinde bir zarara bakıyor olacaktır, bu da genellikle Artımlı kazançlarda parantez içinde (0,75 $) olarak gösterilir. Ürünün 100.000 birimini 25 dolardan sattılarsa, bu 2.5 milyon dolar gelirle sonuçlanır, ancak 2.575.000 dolar maliyetle sonuçlanır ve 75.000 dolar zararla sonuçlanır.