Kurumsal Hedef Örnekleri

Kurumsal hedefler belirlemek, bir işi büyütmenin hayati bir parçasıdır. Çoğu küçük işletme sahibi, iş planlarını oluştururken hedef belirleme sürecine aşina olsa da, büyüme için sürekli hedefler belirlemiyor olabilirler. Kendi işinize ilham vermek için birkaç kurumsal hedef örneği kullanılabilir.

Karlılığı Artırmak

Tüm şirketler, iş hayatında kalmak istiyorlarsa karlılıklarını artırmaya çalışmalıdır. İster yeni pazarların geliştirilmesi, ister müşterilere sunulacak yeni ürünler bularak, kâr marjlarının artırılması ve gereksiz maliyetlerin azaltılması yoluyla olsun, şirketler hem şimdi hem de gelecekte karlılıklarını artırmanın yollarını bulmalıdır. Örneğin, bir ayakkabı şirketi orta düzey fiyatlı ayakkabıları için sağlam bir müşteri tabanı oluşturmuştur. Bu şirket, ya daha düşük fiyatlı ayakkabılar için yeni bir üretici bularak karlılığını artırabilir ya da şirket daha yüksek bir fiyat noktasında yeni bir ayakkabı serisi çıkarabilir.

Pazar Payını Artırmak

Mevcut pazar payınızdan memnun olmak, sonunda şirketinizi öldürmenin harika bir yoludur. Önemli bir kurumsal hedef, pazar payınızı artırmaktır. 35-55 arası demografiyi zaten kilitlediyseniz, daha genç bir kalabalığa ulaşmaya başlamak için bir hedef belirleyebilirsiniz. Bu hedefler, bu belirli genç demografiye ulaşmanın yollarını içermelidir. Genç alıcıları çekmek için sosyal medya ve ağ kullanımı buna bir örnek olabilir.

Mevcut Ürün Hatlarını Genişletmek

Yıllardır aynı ürünlerin değişmeden sunulması pazarda durgunluk yaratmaktadır. Vahşi genişleme asla tavsiye edilmezken, pazarın neye dayanacağını görmek için yeni ürün ve hizmetleri test etmek, büyüme için iyi bir strateji ve iyi bir kurumsal hedeftir. Örneğin, ayakkabı firmasına geri dönmek. Bu şirket rahat ayakkabılar üretiyor. Ürün hattını genişletmek için şirket, hala rahat olan yüksek topuklu ayakkabılar üretmeye başlayabilir. Bu sadece ürün hattını genişletmekle kalmaz, aynı zamanda pazar potansiyelini de genişletir.

Çalışan Elde Tutma Oranlarını İyileştirme

Çoğu kurumsal hedef, genişleme ve karlılığa odaklanır. Bununla birlikte, kurumsal hedefler belirlenirken altyapıya da dikkat edilmelidir. Mevcut çalışan tutma oranları düşükse, bu, üretkenliğin zarar gördüğü anlamına gelir ve bu nedenle, şirketin hedeflerine ulaşılamayabilir. Çalışanları elde tutma oranlarının iyileştirilmesi, yeni işe alınanların eğitilmesi için harcanan para ve zamanı azaltır ve bu da karlılığa yardımcı olur. Bu kurumsal hedefin bir örneği, mevcut elde tutma oranı yüzde 60 olan bir şirketin, gelecek yıl boyunca mevcut işgücünün yüzde 80'ini korumak için çalışması olabilir. Bu hedefe ulaşmak için daha yüksek ücret veya daha iyi menfaatler gibi değişiklikler gerekliyse, bu öğelerin hedefe dahil edilmesi gerekecektir.