Nakit Makbuzları için Denetim Programları

Nakit bakiyelerini veya nakit girişlerini denetlemek için kapsamlı prosedürler içeren bir denetim programı geliştirmenin önemi, bir kuruluşun karını etkileyebileceği için önemlidir. Denetçi, eksiklikleri tespit etmek için şirketin iç kontrollerinin denetim prosedürlerini uygulamalıdır. Ayrıca, nakit bakiyelerinin makul ölçüde doğru olduğu sonucuna varabilmesi için, ayrıntılara ilişkin maddi doğrulama testleri, alıştırma ve analitik prosedürleri tespit etmek için testler gerçekleştirmelidir.

İç Kontroller

Nakit makbuz işlemleriyle ilgili iç kontroller, kurumu hırsızlığa karşı korur. Denetçinin kontrol etmesi gereken iç kontrol mekanizmaları, nakit alımı ve banka mevduatlarının tamamlanması için hesap verebilirliği sağlayan belgeleri, doğru bir günlük nakit özeti ve mevduat makbuzunu, alınan tutarı müşteri hesaplarına kaydeden günlük yevmiye kayıtları ve uygun görev ayrımı gerektiren belgeleri içerir. . Bu, nakit girişlerini ve nakit bakiyelerini denetlemede ilk prosedürdür.

Alıştırmayı Tespit Etmek İçin Testler

Alıştırma, nakit makbuzların kasıtlı olarak kötüye kullanılmasıdır ve bir çalışanın veya yöneticinin bir organizasyondan çalabileceği en yaygın yollardan biridir. Genellikle denetçi bu testleri yalnızca iç kontrollerin eksik olduğuna inandığında gerçekleştirir. Denetçi, alıştırmanın meydana gelmesini en iyi şekilde önlemek için öncelikle uygun bir görev ayrılığı olduğundan emin olmalıdır. Ayrıca müşterilerle alacak hesap bakiyelerini doğrulamalı, nakit makbuzlarının ayrıntılarını yevmiye kayıtları ve ilgili banka mevduat makbuzları ile karşılaştırmalı ve eldeki nakit parayı sürpriz bir şekilde saymalıdır.

Analitik prosedürler

Analitik prosedürler, denetçinin ayrıntı testlerini gerçekleştirmeden önce her türlü bariz tutarsızlıkları veya hataları not etmesine yardımcı olur. Ancak, bu prosedürler denetim ekibi veya yönetim için önemli bir güvence sağlamaz. Bu tür prosedürler, nakit bakiyelerinin tahminler ve bütçelerle karşılaştırılmasını içerir. Nakit bakiyeleri yıl için beklentileri büyük ölçüde aştığında veya altına düştüğünde, denetçiyi ayrıntı testleri sırasında bakması gereken maddeler için uyarmalıdır. Diğer analitik prosedürler, asgari nakit bakiyeleri ve fazla nakit yatırımı ile ilgili şirket politikalarının gözden geçirilmesini içerir.

Detaylar için Testler

Nakit bakiyelerini denetlerken denetçinin gerçekleştirdiği iki tür ayrıntı testi vardır - işlemlerin ayrıntılarının testleri ve bakiyelerin ayrıntılarının testleri. İşlemlerin detay testleri sırasında, denetçi banka transferlerini izler ve nakit kesme testleri gerçekleştirir. Bilanço tarihine yaklaşırken denetçi, tüm uygun işlemlerin mali tablolara dahil edilmesini sağlamak için nakit kesme testlerini kullanır. Bakiye ayrıntılarının testleri arasında banka mevduatları ve kredi tutarlarının doğrulanması, ilgili tüm nakitlerin bakiyeye dahil edildiğinden emin olmak için banka hesap kesme beyannamelerinin alınması, banka hesabının defterlerle uzlaştırılması ve sıfır olanlar da dahil olmak üzere kuruluşun kullandığı tüm bankalarla düzenlemelerin teyit edilmesi yer alır. dengeler.

Diğer servisler

Bir denetçi, bir şirketin finansal tablolarının doğruluğunun makul güvencesi dışında bir kuruluşa başka tür hizmetler sağlayabilir. Nakit makbuzları veya nakit bakiyeleri için bir denetçi, yönetimin gelecek yıl için nakit akışını tahmin etmesine ve doğru projeksiyonlara yardımcı olabilir. Ayrıca, iyileştirilmesi gereken alanları belirleyebilir ve fazla nakit için kısa vadeli yatırım için önerilerde bulunabilir.