Çalışan Değerlendirmesi için Kriterler

Çalışan değerlendirmesi, ekip üyelerinizin işte nasıl olduklarını anlamalarına yardımcı olmanın mükemmel bir yoludur. Başarı alanlarına, iyileştirmeleri gereken yerlere ve hedeflerine ulaşıp ulaşmadıklarına odaklanabilirsiniz. Çalışanlarınızın performansını belirli kriterlere göre ölçmek önemlidir, böylece iyileştirebilecekleri bir temeliniz olur. Her işletmenin çalışan değerlendirmesi, sektöre ve iş tanımına özgü unsurlar içerse de, çalışan performans değerlendirmelerinde kullanmanız gereken bazı kapsayıcı kriterler vardır.

İşin kalitesi

Workforce'a göre, bir çalışanın performansını değerlendirmek için en önemli kriterlerden biri genel iş kalitesidir. Çalışanın günlük bazda performansı nasıl? İş kalitesi, ekip çalışması, iletişim becerileri ve üretkenlik gibi unsurları kapsayabilen bir şemsiye kategoridir. Ayrıca çalışanın hedefleriyle ilgili ayrıntıları da içerebilir. Bu kategoriyi bir bütün olarak değerlendirebilir ve bu kategorinin içerdiği kriterler için özel ölçümler sağlayabilirsiniz.

İşin kalitesini değerlendirirken hem büyük resmi hem de küçük detayları düşünün. Çalışanın şirket hedefinin ne kadarına ulaştığı gibi değerlendirmenizde örnekler verin. Ayrıca, çalışanın başarılı olduğu bir proje veya iyileştirme gerektiren bir toplantıyla ilgili belirli ayrıntıları ekleyin.

Hedefler ve Hedef Başarı

Çalışan performansını değerlendirme kriterleriniz, hedefleri ve hedef başarısı gibi nicel unsurları içermelidir. Performans değerlendirmesinin çoğu niteliksel ve öznel olmakla birlikte, hedefler ve başarı unsuru nesneldir ve net sayılarla ölçülebilir. Örneğin, satış temsilcinizin her çeyrekte 25 yeni hesabı kapatma hedefi varsa ve yalnızca yedi hesabı kapatıyorsa, hedefe ulaşmada bir sorun olduğunu görebilirsiniz.

Zor sayıları performans değerlendirmesine dahil edin, ancak bu sayıları çevreleyen bağlamı da düşünün. Çalışanınızın hedefin ne kadarına ulaştığını etkileyen herhangi bir dış veya kontrol edilemeyen faktör var mı? Örneğin, müşteri ihtiyaçlarındaki bir değişiklik, çalışanın beklenen 25 hesap yerine yalnızca yedi yeni hesabı kapatmasının nedeni olabilir.

Verimlilik Düzeyi

Workable'a göre, çalışanların üretkenlik düzeyini değerlendirme kriterleri önemlidir çünkü belirli bir dönemdeki çalışan çıktılarına bakar. İşletmenizin başarılı olması için hızlı ve çevik, verimli ve üretken bir ekibe ihtiyacınız var. Ekip üyelerinizden bazıları basit görevleri tamamlamak için diğerlerinden iki kat daha uzun sürerse, önemli satış fırsatlarını kaçırabilirsiniz.

Değerlendirmekte olduğunuz iş tanımı için belirli görevler veya görevler için sektör ortalamanızın ne olduğunu düşünün ve çalışanlarınızın nasıl karşılaştırıldığını görün. Verimliliği gözden geçirirken işin kalitesini göz önünde bulundurun, çünkü kötü performans nedeniyle işin yeniden yapılması gerekiyorsa, birinin ne kadar hızlı çalıştığı önemli değildir.

İnisiyatif ve Motivasyon

Optimus Performance'daki iş profesyonelleri, girişimi en iyi beş çalışan değerlendirme performans kriterinden biri olarak tanımlar. Etkili çalışanların, müdürleri veya meslektaşları tarafından söylenmesine gerek kalmadan harekete geçmek için kendilerini motive etmeleri gerekir. Çalışanların görevlerini tamamlamak için dış motivasyona ihtiyaçları varsa, yöneticiler çalışanlarının işlerini tamamlamalarına yardımcı olmak için mikro yönetim yapabilir veya çok fazla zaman harcayabilir. İnisiyatif sahibi çalışanlar, yöneticinin onları dürtmesini beklemeden ne yapılması gerektiğini görebilir ve görevleri tamamlayabilir.

Çalışanlarınıza görevlerini tamamlamak için inisiyatif aldıkları bir zaman örneği verin. İş tanımlarının ötesine geçtiyse, bu inisiyatif almanın başka bir örneğidir. Çalışanın inisiyatif almaması ve görevleri tamamlamak için motive olmaması durumunda, bunun bir bütün olarak işletmenin performansını nasıl etkilediğini açıklayın.

Takım Çalışması ve Liderlik Becerileri

Bir çalışanın liderlik pozisyonu olsun veya olmasın, liderlik becerileri önemlidir. Liderliğe paralel olarak, çalışanların da meslektaşlarıyla etkin bir şekilde çalışabilmeleri gerekir. Performans değerlendirmenizde, çalışanın projeler veya toplantılar sırasında liderliği ne kadar iyi sergilediğini gösterin. Sorumluluğu üstlenmekte ve takımlarını yolda tutmak konusunda iyi mi? Diğer ekip üyelerini onlara ilham vererek başarılı olmaya teşvik ediyorlar mı?

Ek olarak, çalışanın rehberlik sunarak veya soruları cevaplayarak iş arkadaşlarına yardım edip etmediğini belirtin. Değerlendirme Formları web sitesi, sorunları ve konuları tartışmak için iyi bir lidere herkes tarafından ulaşılabilir olduğunu tavsiye eder. Mümkün olduğunda başkalarına olumlu geribildirim ve cesaret vererek ekip üyelerine güven aşılamak da önemlidir.

Problem Çözme Yeteneği

Çalışanınızın yaptığı iş ne olursa olsun, sorunları etkili bir şekilde çözebilmek esastır. Çalışanların zor bir durumda ne yapacaklarını bir yöneticiye veya kıdemli bir çalışana sormadan bilmeleri gerekir. Çalışanların görevlerindeki sorunları çözmek için ihtiyaç duydukları eğitim ve kaynaklara sahip olmalarını sağlayın. Çalışan değerlendirmelerinizde, stresli durumlara ne kadar iyi tepki verdiklerini tartışın.

Çalışan, kusurlu bir ürün varsa ne yapacağını biliyor mu? Bir müşteri anlaşmazlığını nasıl çözeceklerini biliyorlar mı? Değilse, etkili problem çözmenin neye benzediğini göstermek için çalışanınızın değerlendirmede atabileceği adımları sağlayın. Çalışanların zor durumları kendi başlarına çözmeye hazır olmadan önce kendilerine ve becerilerine güvenmeleri gerektiğini unutmayın.

Yazılı ve Sözlü İletişim Becerileri

Performans değerlendirme kriterleri, çalışanın yöneticiler, iş arkadaşları, müşteriler, ortaklar ve diğer paydaşlarla iletişim kurma becerisini içermelidir. Çalışan saldırgan olmadan ekip üyelerine karşı dürüst olabilir mi? Samimi davranırken nasıl geri bildirim sağlayacaklarını biliyorlar mı?

Dinlemek aynı zamanda etkili iletişimin önemli bir parçasıdır. Çalışan, liderliğin talimatlarını ne kadar iyi dinliyor ve onlara uyuyor? Bir meslektaşıyla sohbet ederken ayrıntılara dikkat ediyorlar mı yoksa sadece paylaşmak istediklerini söylemeyi mi bekliyorlar? İyi dinlemek, çalışanların şirketteki diğer rolleri ve görevlerinin bir bütün olarak nasıl birbirine uyduğunu öğrenmelerine yardımcı olur.

Müşteri ve Meslektaş Geri Bildirimi

Performans inceleme kriterleri, organizasyondaki diğerlerinden gelen geri bildirimleri de içermelidir. Çalışanın bir yönetim rolü varsa, astlarına çalışanın lider olarak ne kadar etkili olduğunu sorun. Çalışanın müşteriye dönük bir pozisyonu varsa, görüşleri için yüksek değerli müşterilere ulaşmak isteyebilirsiniz. Bir işletme sahibi olarak, başkalarının onu nasıl gördüğünü düşünmeden bir çalışanın performansının tam resmine sahip olmayabilirsiniz.

Performans Özdeğerlendirmesi

Çalışanlarınıza kendi performanslarını değerlendirme fırsatı verin ve bu detayları performans değerlendirmelerinize dahil edin. Çalışmalarının kalitesi ve hedeflere ulaşma yetenekleri hakkında benzersiz bir fikir verebilirler. Bu aynı zamanda çalışanların zayıf yönleri ve güçlü yönleri olarak gördüklerini anlamanın da iyi bir yoludur.

Bazı kuruluşlar, çalışanlara yöneticileriyle görüşmeden önce doldurdukları tam bir çalışan değerlendirmesi sağlar. Yönetici, çalışanları aynı kriterlere göre değerlendirir ve farklılıkları tartışır. Örneğin, çalışanlar tüm hedeflerine ulaştıklarına inanıyorlarsa, ancak yönetici ulaşmadıklarını söylüyorsa, tutarsızlığı hemen çözmek en iyisidir. Benzer şekilde, bir çalışan liderlik becerilerinin eksik olduğunu hissedebilirken, bir yönetici oldukça güçlü olduklarına inanabilir. Bunu bilmek çalışana güven yaratır.