İyi Bir Yöneticinin Özellikleri ve Nitelikleri

İyi bir yönetim, küçük bir işletmenin başarısı için çok önemlidir. Kötü yönetim, personelin moralini, müşteri hizmetini ve ürününüzün kalitesini etkiler. Küçük işletmelerin yalnızca birkaç yöneticisi olabileceğinden, bir fakir yönetici bile kâr hanenizde önemli bir etkiye sahip olabilir. Başarılı yöneticiler, kendi yönetim kadromuzda arayabileceğiniz ve geliştirebileceğiniz ortak özelliklere sahiptir.

Liderliğin Nitelikleri

İyi yöneticiler, yönettikleri çalışanlara liderlik edebilmelidir. ABD Küçük İşletme İdaresine göre liderlik özellikleri arasında duygusal istikrar, coşku ve kendine güven yer alır. Yöneticiler, hayal kırıklığı ve stresin bunaltıcı hale gelmesine izin vermeyerek duygusal istikrar sergiler.

Coşku, yöneticinin enerjik ve meşgul olduğu anlamına gelir. Yöneticiler, hatalardan veya başarısızlıklardan aşırı derecede etkilenmeyerek kendilerine güvenirler.

İletişimin Önemi

İyi yöneticiler iyi iletişim kurabilmelidir. Yöneticiler, kendilerine bağlı çalışanlarla, diğer yöneticilerle ve müşterilerle iletişim kurar. İletişim yüz yüze, telefon veya e-posta yoluyla olabilir. Yöneticiler ayrıca kendilerine bağlı çalışanlar arasındaki iletişimi de kolaylaştırır.

İyi yöneticiler de etkili bir şekilde dinleyebilir. Çalışanların ve müşterilerin söylediklerini dinlemek için zaman ayırırlar ve söylenenleri anladıklarını ve buna göre hareket ettiklerini iletebilirler. İyi yöneticiler de sözlü olmayan iletişimin farkındadır. Yaptıkları şey, söyledikleri kadar yüksek sesle iletişim kurar. İyi yöneticiler, yönettikleri çalışanlar için oluşturdukları örneklerin farkındadır.

Organizasyon ve Planlama

İyi yöneticiler organize edilmiştir. Ne yapılması gerektiğini ve ne zaman yapılması gerektiğini bilirler. İşletmenizin hedeflerini ve denetledikleri çalışanların bu hedefe ulaşmak için ne yapması gerektiğini bilir ve anlarlar. Onlara bir görev veya hedef verirseniz, o hedefe ulaşmak için gereken adımları planlayabilir ve bu adımları gerçekleştirmesi gereken çalışanlara bu adımları iletebilirler.

Tam olarak planlanması gerekenler, işin türüne bağlı olarak değişir. Tipik olarak, iyi yöneticilerin programları, envanteri ve departman bütçelerini planlayabilmesi gerekir.

Problem çözme yetenekleri

İyi yöneticiler sorunları belirleyebilir ve çözebilir. İster personel sorunu, isterse üzgün bir müşteri veya zor bir satıcı olsun, iyi yöneticiler sorunlara yaratıcı çözümler düşünebilir ve ardından çözümleri uygulayabilir. İyi yöneticiler ayrıca, ortaya çıkan sorunların sorumluluğunu başkasının sorumluluğu olarak görmek yerine, sorun çözmeye etik bir yaklaşım benimserler.