Bir Finans Departmanı için Hedefler ve Hedefler

Küçük işletmelerin çok çalışanlı finans departmanları olmayabilir, ancak herhangi bir girişimcinin muhasebe işlevi için amaç ve hedefler, sadece doğru kayıt tutmanın ötesine geçmelidir. CPA olmasanız bile, çeşitli temel finans tekniklerini kullanmak, üretkenliğinizi en üst düzeye çıkarmak için para sorunlarından kaçınmanıza, fırsatları belirlemenize ve nakit akışınızı yönetmenize yardımcı olabilir.

İpucu

Bir finans departmanının hedefleri arasında stratejik bütçeleme, maliyet sınırlama, nakit akışı yönetimi, borç servisi, vergi planlaması ve doğru kayıt tutma yer alabilir.

Stratejik Bütçeleme ve Projelendirme

Finans departmanınızın ana hedeflerinden biri, yalnızca genel şirket bütçenizi değil, aynı zamanda çeşitli işlevsel veya departman bütçelerini de oluşturmak ve izlemek olmalıdır. Bütçeleme, talep tahminine dayalı olarak doğru gelir seviyelerini tahmin etmek için araştırma yapılmasını gerektirir.

Muhasebe personeliniz, yıllık bütçe projeksiyonlarını kullanarak, kar hedefleri ile genel gider ve üretim harcama seviyeleri için hedefler belirlemenize yardımcı olabilir. Genel giderler telefon, kira ve pazarlama gibi maliyetleri içerirken, üretim maliyetleri ürününüzü yapmakla ilgili olanlardır. Gelirleriniz ve harcamalarınızda doğru yolda olup olmadığınızı veya harcamalar kontrolden çıkmadan önce değişiklik yapmanız gerekip gerekmediğini görmek için aylık veya üç aylık bütçe varyans analizleri oluşturun.

Maliyet Sınırlama ve Satın Alma Yönetimi

Malzemeler, sarf malzemeleri ve hizmetler için en düşük fiyata en iyi kaliteyi elde etmenizi sağlamak için satın alma yönetimini finans departmanınızın görevlerinden biri haline getirin. Çalışanların birden fazla teklif almasını veya büyük satın alımlar için bazı gerekçeler sunmasını ve satıcılarınızın, tedarikçilerinizin ve yüklenicilerinizin sözleşmelerini her yıl yeniden düzenlemesini sağlayın. Kaliteden ödün vermeden maliyetleri nerede azaltabileceğinizi belirlemek için harcama düzeylerindeki eğilimleri araştırın.

Nakit akışı yönetimi

Faturalarınızın ne zaman ödenmesi gerektiğini ve faturalandırdığınız müşterilerden veya diğer satış gelirlerinden ne zaman ödeme bekleyebileceğinizi bilmek, küçük işletmeler için çok önemlidir. Kağıt üzerinde kar göstermek yeterli değildir ve finans fonksiyonunuz, faturalarınızı her zaman ödeyecek kadar paranız olduğundan emin olmak için işletme sermayenizi ve kredinizi yönetmenize yardımcı olmalıdır. Alacak yönetimini finans departmanınız için kilit bir rol haline getirin.

Borç Servisi ve Kredi Kullanımı

Borcunuzun kontrolden çıkmasına izin vermeniz, işletmeniz üzerinde uzun vadeli ciddi etkiler yaratabilir. Oluşturmakta olduğunuz faiz tutarları, ödemelerinizin planlanması ve kredi raporunuzun ve puanlarınızın durumu dahil olmak üzere kredi kullanımınıza bir göz atın.

Proaktif Vergi Planlaması

Gelir vergisi borcunuzun ne olduğunu öğrenmek için yıl sonuna kadar beklemeyin. Vergi yükünüzü azaltmak için varlıkları amortisman etmek ve çalışanlara bordro vergilerini düşürmenize yardımcı olacak gönüllü faydalar sunmak gibi proaktif stratejiler kullanın.

Doğru Kayıt Tutma

Herhangi bir finans departmanının en önemli amacı, doğru finansal kayıtlar tutmaktır. Bu, yasal gereksinimlerinizi karşılamanıza yardımcı olmayı ve kazara harcadığınızdan fazlasını harcamamanızı sağlamayı içerir. Dolandırıcılığı önlemek için dış denetimleri değerlendirin ve sözleşmeleri ve ödemeleri kontrol etmek için politika ve prosedürler oluşturun.